Δόσις ολίγη τε φίλη τε.

Όμηρος, περ. 800-750 π.Χ., Ποιητής – Οδύσσεια ξ’ 57

μτφρ: Προσφορά μικρή αλλά εγκάρδια (ή καλοδεχούμενη).