Ιστορία, συνήθως, δεν είναι αυτό που έχει συμβεί. Ιστορία είναι αυτό που κάποιοι άνθρωποι θεώρησαν ότι ήταν σημαντικό.

Idries Shah, 1926-1996, Ινδοαφγανός συγγραφέας